Set - Implementation

Vi ger dig rätt förutsättningar i form av processer, systemstöd samt sälj-och marknadsinsatser för att du själv ska kunna jobba mot dina uppsatta mål med eller utan oss. I enkelhet - vi hjälper dig att få strategin och processerna på plats. Med exempel som rollbeskrivningar, säljprocesser och nyckeltal hjälper vi dig att styra mot dina kort- och långsiktiga mål, hela tiden med affären i fokus.

Dokumentation av din strategi

Vi kommer överens om på vilket sätt strategin skall dokumenteras (processer, mallar, i befintligt system) och förbereder dig på så sätt för att kunna jobba med tydliga mål, nedbrutet i aktiviteter. Boka ett möte med oss för att få ta del av exempel på mallar och processer våra övriga kunder jobbar med.

 

 

Boka möte: